Biblioteka Głuchych

Wstęp do świata Głuchych

Moja droga do głuchych

Prawa językowe a rzeczywistość

 
 

W dniu 20 marca 2014 w Biurze RPO odbyła się konferencja poświęcona edukacji Głuchych zorganizowana przez Polski Związek Głuchych i Rzecznika Praw Obywatelskich. Spotkanie miało na celu dostarczenie wiedzy na temat specyfiki edukacji głuchych i posługiwania się polskim językiem migowym w kontekście prawa do edukacji wynikającego z Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Podczas konferencji omówiony został również model edukacji dwujęzycznej – systemu nauczania języka polskiego jako języka obcego oraz polskiego języka migowego głuchych uczniów.

Zawartość całego materiału konferencyjnego

Projekt ProSign , finansowany przez Europejskie Centrum Języków Nowożytnych (ECML – European Centre for Modern Languages), jest pierwszym i bardzo znaczącym krokiem w kierunku ustanowienia europejskich standardów określania poziomu biegłości do wykorzystania w programach studiów dla osób niesłyszących i tłumaczeń ustnych oferowanych na poziomie wyższym.

Zawartość materiału projektu ProSign

Dzięki stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Kultura w sieci” Marek Lasecki nauczyciel OSWG prezentuje „Magazyn sztuki w PJM”. W ramach projektu prowadził w Polskim Języku Migowym cyklicznego vloga, powiązanego z mediami społecznościowymi, spełniającego rolę magazynu o sztuce i dziedzictwie kulturowym, w tym kulturze Głuchych. Dostarczał informacje o sztuce polskiej, sztuce obcej, sztuce głuchych oraz ofercie i zasobach różnych instytucji kultury, dostępnych dla g/Głuchych.

VV to znaczy skrót Visual Vernacular, jest teatralną formą ekspresji fizycznej, opowieści o silnym ruchu ciała, ikonicznych znakach, gestach, wyrazach twarzy. VV ma elementy poezji i mime, ale jest zupełnie inny, ponieważ jest pokazywany wizualnie, jak preformy.