Maska dobroczynności. Deprecjacja społeczności głuchych

Autor książki, Harlan Lana wydając swoje dzieło „Maska dobroczynności. Deprecjacja społeczności głuchych” chciał pokazać czytelnikom jak naprawdę wygląda przepaść między środowiskiem Głuchych a światem dominującym, słyszących. Moim zdaniem to jest klasyka, wydana specjalnie dla grupy zawodowej pracującej z Głuchymi, a dodatkowo także dla osób, które chcą zrozumieć różnice między dwiema kulturami. Harlan Lane w swoim dziele opisuje między innymi złe traktowanie środowiska Głuchych przez słyszących, który nie próbują ich zrozumieć ani przekonać się do wartościowej nauki języka migowego. Narzuca przede wszystkim słyszącym profesjonalistom, że są „dobroczyńcami”, obnażając różne przykłady, które wyrządzają krzywdy Głuchym.

Harlan Lane traktuje „dobroczyńców” jako kolonizatorów świata Głuchych poprzez wprowadzenie medykalizacji, takich jak implanty ślimakowe dostosowując się do świata słyszących, na obraz podobieństwo swoje.

„Maska dobroczynności. Deprecjacja społeczności głuchych” nie tylko pokazuje negatywne nastawienia „dobroczyńców”, ale również zachęca Was do wspierania kultury Głuchych, edukacji dwujęzycznej, do nauki języka migowego, propagowania różnorodności kulturowej środowiska Głuchych.

źródło:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *