Drzwi

„Można mieć drzwi do czyjegoś serca, drzwi do innego świata i drzwi do nowych możliwości, drzwi do samego siebie, ale najważniejsze są drzwi do domu, do którego zawsze się wraca.”

Maria Sadowska