Głusi mają poczucie rytmu

Wyczucie rytmu u osób głuchych nie powinno zaskakiwać. Rytm jest jedną z najbardziej podstawowych umiejętności, która pozwala przyswoić dziecku jego pierwszy język. Mózg uczącego się dziecka jest w tym czasie bardzo wyczulony na odnajdywanie powtarzalności, regularności. A że języki migowe u swych lingwistycznych podstaw mają cechy jak każdy naturalny język – także głuche dzieci (lub słyszące dzieci głuchych rodziców) uczą się ich jak każdego innego języka fonicznego. Ich mózgi odnajdują rytm i regularności w ciągu znaków wizualno-przestrzennych.

[instashow cache_media_time=”3800″ speed=”300″]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *