Międzynarodowy Dzień Języków Migowych

Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) w 2017 roku ustanowiła 23-go września dniem języków migowych w celu zwrócenia uwagi na ochronę tożsamości i różnorodności kulturowej Głuchych, którzy na co dzień komunikują się wieloma językami migowymi.

Według Światowej Federacji Głuchych na świecie żyje prawie 72 miliony osób niesłyszących, którzy komunikują się w ponad 300 różnych językach migowych! Języki migowe są więc pełnoprawnymi językami naturalnymi, strukturalnie odrębnymi od języków mówionych.

Podczas tej edycji Międzynarodowego Dnia Języków Migowych w 2022 r. świat podkreśli jedność generowaną przez języki migowe. Społeczności głuchych, rządy i organizacje społeczeństwa obywatelskiego kontynuują wspólne wysiłki – ręka w rękę – na rzecz wspierania, promowania i uznawania narodowych języków migowych jako części żywych i zróżnicowanych krajobrazów językowych ich krajów.
Promocję i ochronę tożsamości językowej i kulturowej wszystkich głuchych i użytkowników narodowych języków migowych można osiągnąć jedynie poprzez partnerstwo i jedność za pomocą głównego hasła: Języki migowe łączcie Nas!

 

Źródło:

Wydarzenie zostało zakończone.

Data

23/09/22
Expired!

Czas

All Day

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *