Home Kalendarz wystawa Wystawa „Głusza”

Wystawa „Głusza”

„Głusza” to nietypowy projekt, który z potrzeby dialogu rozwinął się w programowe działanie wpisane w misję instytucji kultury. Obejmuje działania edukacyjne, badawcze, ale także sieciowanie środowisk zawodowych, integrację słyszących i niesłyszących, tworzenie kolekcji muzealnej surdianów oraz pierwszą w Polsce i Europie wystawę poświęconą tematyce komunikacji, sztuki i kultury Głuchych.

Projekt „Głusza” ma charakter interdyscyplinarny, a nadrzędnym celem jego realizacji jest przybliżenie dziedzictwa kulturowego mniejszości językowo-kulturowej Głuchych osobom słyszącym, przeciwdziałanie dyskryminacji grup mniejszościowych przez wspieranie wielojęzyczności oraz integracji i dostępu do kultury.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *